contact - about - english - sitemap
Holland Open
 
 

Zeer mager rapport Rekenkamer over Open Source

15 maart 2011 24:00

De Rekenkamer heeft zich op verzoek van de Tweede Kamer gebogen over de vraag hoeveel de Rijksoverheid kan besparen door gebruik te maken van Open Source Software (OSS). Het antwoord wordt in het rapport van de Rekenkamer niet gegeven. In het rapport staat veel tekst, maar er wordt weinig gerekend. Dat kan ook niet anders, want het is de opstellers van het rapport niet gelukt om door te dringen tot de kern van de zaak. Het is een nauwelijks serieus te nemen antwoord op de terechte vragen uit de Tweede kamer.

Om te beginnen wordt aangegeven dat een goed beeld op de ICT-uitgaven van de overheid ontbreekt. Hoewel er in allerlei bladen zeer frequent melding wordt gemaakt van (mislukte) projecten die vele honderden miljoen kosten, bestaat er volgens de rekenkamer bij de ministeries geen goed beeld van de integrale ICT-kosten. Het zou gaan om zo'n 2,1 miljard euro per jaar, waarvan nog geen 90 miljoen euro aan licenties wordt betaald. En dat zou dan ook de maximale besparing zijn die met een overstap naar OSS kan worden bereikt.

Om te beginnen is het uitermate onwaarschijnlijk dat de Rijksoverheid “maar” 90 miljoen aan licenties betaalt. Daarnaast veronderstelt de rekenkamer dat het gebruik van OSS geen invloed heeft op de kosten voor beheer en ook geen invloed heeft op de kosten voor hardware. Beide veronderstellingen zijn onjuist. Toen een grote software-leverancier uit het Amerikaanse Redmond enige jaren geleden met een nieuw operating systeem op de markt kwam, bleek dat alleen te installeren op computers met een snelle processor, groot intern geheugen, snelle videokaart en dergelijke. Dat leidde bij veel organisaties tot grote hardware-investeringen. Ook wat betreft beheer en doorontwikkeling is het veel te eenvoudig om te veronderstellen dat de kosten voor closed source en open source vergelijkbaar zijn.

Daarnaast zijn er nog heel veel andere goede  redenen om als overheid te kiezen voor Open Source Software, zoals transparantie, controleerbaarheid, investeren in de lokale kenniseconomie, in plaats van het afnemen van licenties van (vrijwel uitsluitend) buitenlandse bedrijven. Zowel de Universiteit van Amsterdam (2004) als het Centraal Plan Bureau (2009) hebben daar al relevante rapporten over geschreven die veel meer kwalitatieve en kwantitatieve inzichten bevatten dan dit rapport  Maar dat is een ander onderwerp waar de Rekenkamer zich beter verre van kan houden. De in het rapport opgenomen volstrekt achterhaalde geitenwollen-sokken uitleg van Open Source en de gebrekkige rekensommen maakt dit
rapport, zoals gezegd, tot een nauwelijks serieus te nemen antwoord op de terechte vragen van de Tweede Kamer.

Het is trouwens niet correct, zoals sommige media suggereren, dat IBM de bron is van voor-informatie die HollandOpen over het rapport zou hebben ontvangen.

Namens het bestuur van HollandOpen.