contact - about - english - sitemap
Holland Open
 
 

Handreiking OSS en OS van NOIV

24 augustus 2011 24:00
Het projectbureau Nederland Open IN Verbinding(NOIV) houdt einde van dit jaar helaas op te bestaan. HollandOpen helpt graag mee met het borgen van opgebouwde kennis. In bijgaande 'helpende hand" veel informatie over hoe Open Source Software en Open Standaarden succesvol in te zetten. Er zijn ook gedrukte exemplaren te bestellen door een mail te sturen aan info@noiv.nl Op de site van NOIV is meer informatie te vinden. Teksten mogen worden hergebruikt. Een (uitgebreider) alternatief voor deze PDF is het Boek "Open source software en standaarden" dat door HollandOpen is samengesteld en is uitgegeven door Pearson Education.